Blog

2018-11-15 11:15

Jak zastrzec logo/znak towarowy? - Ceny PL i UE

Jak i czy warto zastrzec znak towarowy - logo, cennik polska i europa

Znak towarowy to ogromna wartość przedsiębiorstwa. Nie tylko pogłębia zaufanie konsumentów do danej marki, ale powstrzymuje również konkurencję od kradzieży umieszczonego na produktach i materiałach reklamowych znaku rozpoznawczego.

Czym są znaki towarowe?

Za znaki towarowe rozumiemy wszystkie oznaczenia graficzne, które są umieszczone na produktach marki dla ich identyfikacji. Pozwalają odróżnić produkty od artykułów konkurencji. Za znak towarowy uważa się najczęściej nazwę i logo firmy. Znaki towarowe mogą występować w kilku formach. Należą do nich:

* forma słowna (wyraz, slogan reklamowy, nazwa)
* forma graficzna (logo, rysunek, ornament, symbol, emblemat, zestawienia kolorystyczne)
* forma słowno - graficzna (rysunek, logo, ornament z elementami literowymi lub słownymi)
* forma przestrzenna (kształt towaru lub opakowania)
* forma dźwiękowa (melodia lub zespół dźwięków)

Jak chronić swój znak towarowy?

Pozostaje zastanowić się, czy warto zastrzec swój znak towarowy. Wydaje się to jednak sprawą oczywistą. Wszystko dlatego, że w ten sposób można zastrzec znak, na który poświęcono wiele czasu i pieniędzy, aby wypromować swoją firmę. Jeżeli taki znak nie jest zastrzeżony, ukraść może go firma z konkurencji. Wówczas wszystkie nakłady, które zostały poświęcone na zbudowanie renomy firmy ( tzw. branding ), zostaną utracone, a przedsiębiorca swoje działania musi zaczynać od zera. Dlatego też ochrona i zastrzeżenie swojego znaku towarowego jest w dobie tak wielkiej konkurencji niezbędne.

Po zastrzeżeniu swojego znaku towarowego przedsiębiorstwo uzyska wyłączne prawo posługiwania się tym znakiem. Z jednej strony jest to więc działanie mające na celu podniesienie renomy oraz prestiżu firmy, z drugiej natomiast pomaga walczyć z nieuczciwą konkurencją, która chce dorobić się kosztem legalnie działających przedsiębiorców.

Prawo posługiwania się znakiem towarowym

Niestety przedsiębiorcy, którym wydaje się, że rejestracja firmy w KRS lub CEIDG jest jednoznaczna z zastrzeżeniem znaku towarowego, nie mają racji. Urzędy zajmujące się rejestracją firm, nie sprawdzają, czy przedsiębiorstwa o takiej nazwie już istnieją, a więc na rynku może funkcjonować wiele takich samych firm. Jak zatem zastrzec swój znak towarowy? Jedyną możliwością jest jego rejestracja w urzędzie patentowym, gdzie uzyskać można charakterystyczny znak ® przy nazwie firmy oraz logo.

Ochrona znaku towarowego polega na tym, że wyłączność korzystania z niego ma tylko firma, która figuruje prawnie jako jego właściciel. Żaden inny podmiot nie może się nim posługiwać.

Warto jednak zauważyć, że prawo ochronne na znak towarowy nie jest absolutne. Obejmować może jedynie konkretne towary i usługi, które wskazane są we wniosku o rejestrację znaku towarowego. Dlatego znak funkcjonuje jedynie dla konkretnej branży i nie ma problemu z tym, aby firma o identycznej nazwie funkcjonowała w innej dziedzinie rynku.

Ponadto ochrona znaku towarowego nie jest ważna globalnie, a ogranicza się jedynie do określonego terytorium. Dlatego zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym w Polsce oznacza, że znak ten jest chroniony jedynie nad Wisłą. Możliwe jest jednak występowanie firmy o takiej samej nazwie w innych krajach Europy czy świata. Chcąc dla danego znaku zdobyć szerszą ochronę terytorialną, istnieje możliwość jego zarejestrowania na terenie całej Unii Europejskiej oraz wybranych krajów świata, co jest jednak jednoznaczne z kolejnymi kosztami. Dlatego dla większości przedsiębiorców z naszego kraju wystarczająca jest rejestracja w polskim urzędzie patentowym.

Znak towarowy zastrzec też można na określony czas, a mianowicie dziesięć kolejnych lat. Prawo chroni dany znak przez taki okres od daty jego rejestracji.

Jak zastrzec znak towarowy?

Chcąc zastrzec swój znak towarowy, należy zgłosić go do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Rozpatruje on zgłoszenie, badając, czy znak towarowy można zarejestrować i nie wpłynął ku temu żaden sprzeciw. Jeśli żadne nieprawidłowości nie zostaną wykryte, wydana zostaje pozytywna decyzja o rejestracji znaku towarowego. Następnie wnioskodawcy pozostaje wniesienie opłaty, po czym można cieszyć się posługiwaniem się swoim znakiem na wyłączność. Sama procedura zastrzegania znaku wydaje się więc dosyć prosta. Niestety w rzeczywistości jest to nieco bardziej skomplikowane i wymaga znajomości prawa własności przemysłowej. Dlatego najlepiej zlecić to rzecznikowi patentowemu lub kancelarii brandingowej. W zastrzeżeniu znaku towarowego swoim klientom pomaga również agencja interaktywna Gapper, która dysponuje kontaktami do specjalistów zajmujących się świadczeniem takich usług.

Zastrzegając znak patentowy dla terytorium Unii Europejskiej, należy zrobić to w jednym z urzędów regionalnych, np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii. W przypadku zastrzegania go dla wybranych państw świata, jego rejestracja odbywa się w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

Jaki jest przybliżony koszt ( ceny na polskę i UE ) rejestracji znaku towarowego?

Cena zastrzeżenia znaku towarowego zależy od liczby klas towarowych, dla których jest on zastrzegany. Im będzie ich więcej, tym opłaty są wyższe. Zastrzeżenie go dla jednej klasy kosztuje w Polsce 940 zł.

Koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce:

* 400 zł — zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej w wersji elektronicznej
* 450 zł — zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej w wersji tradycyjnej
* 120 zł — dopłata za każdą klasę powyżej podstawowej
* 90 zł — opłata za publikację zarejestrowanego znaku w WUP
* 400 zł — opłata za 10-letni okres ochronny dla każdej klasy towarowej
* 200 zł — od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego za drugi i kolejne okresy ochrony

W przypadku rejestracji znaku w Unii Europejskiej jest on zastrzegany dla 28 krajów Wspólnoty. W przeliczeniu na jedno państwo rejestracja wynosi jedynie ok. 130 zł.

Koszty rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej:

* 1000 euro — za zgłoszenie znaku w formie tradycyjnej
* 850 euro — za zgłoszenie znaku w wersji online
* 50 euro — dopłata za drugą klasą towarów i usług
* 150 euro — dopłata za trzecią i każdą kolejną klasę towarów i usług
* 1000 euro — za tradycyjne przedłużenie ochrony o kolejny 10-letni okres
* 850 euro — za przedłużenie ochrony o 10-letni okres w formie online
* 50 euro — dopłata za przedłużenie drugiej klasy towarów i usług

Koszty rejestracji międzynarodowego znaku towarowego?

* 653 franków szwajcarskich — za znak czarno-biały
* 903 franków szwajcarskich — za znak barwny
* 100 franków szwajcarskich — za każdą klasę towarów powyżej trzech
* 300 franków szwajcarskich — za dokonanie wpisu o zarejestrowaniu znaku
* 100 franków szwajcarskich — za każde wskazane państwo członka porozumienia
* 653 franków szwajcarskich — opłata podstawowa za przedłużenie ochrony o kolejny 10-letni okres
* 100 franków szwajcarskich — za każdą klasę towarów powyżej trzech przy przedłużaniu ochrony

Każdego dnia robimy zwykłe rzeczy niezwykle dobrze,
bo jak coś robić, to robić to najlepiej.

Skontaktuj się z nami

Array