Blog

2016-01-11 11:51

Co oznacza: UX

Agencja marketingowa Gapper - User experience
projektowanie doświadczeń użytkownika

Skrót „UX” pochodzi od angielskich słów „User eXperience” i oznacza dziedzinę nauki zajmującą się badaniem oraz projektowaniem doświadczeń użytkowników aplikacji, serwisów internetowych. Reguły obowiązujące w tej dziedzinie są uniwersalne, można je zatem stosować przy realizacji każdego projektu.

User Experience Design (UXD) - projektowanie doświadczeń użytkownika - to projektowanie skupione na użytkowniku, dlatego to właśnie z użytkownikami wykonywane są testy w trakcie projektowania UX.
Głównymi założeniami projektu jest to, iż produkt powinien:

  • prezentować się atrakcyjnie,
  • być funkcjonalnym i użytecznym,
  • sprawiać przyjemność podczas korzystania z niego,
  • dawać satysfakcję.

User experience Design – projektowanie doświadczeń użytkownika

Jeden z ekspertów UX, Peter Boersma stworzył w 2004 r. model T, który uświadamia, że UX to nie tylko projektowanie graficzne (visual design), które jest zaledwie jednym z elementów UX. UX to coś więcej niż zaprojektowanie interfejsu, jego wyglądu, koloru czy kształtu ikonek. To znacznie bardziej złożone zagadnienie.

The T-Model Peter Boersma, User experience design

Poniżej rozwinięcie poszczególnych elementów, które składają się na złożony proces, jakim jest UXD:

1. Computer Science – projektant UX nie musi być programistą. Powinien być jednak świadomy pewnych ograniczeń technologicznych oraz uwzględniać zarówno software (oprogramowanie komputera), jak i hardware (sprzęt) łącząc i usprawniając to, co widać, z tym, co dla większości użytkowników nie jest widoczne.

2. Information Architecture – architektura informacji, czyli struktura, która pomaga użytkownikom znaleźć i zarządzać informacją.
Pierwszymi architektami informacji byli bibliotekarze. To oni układali książki w chronologicznym lub tematycznym porządku, po to, by czytelnicy łatwiej mogli znaleźć pozycje ich interesujące.
Obecnie mamy do dyspozycji wiele stron internetowych a w nich ogrom treści, podobnie jest z produktami w sklepach internetowych. Literki na regałach w bibliotece zastąpione są przez tagi oraz filtry.
Jak to się ma do UX? Projektant po wnikliwym zapoznaniu się z informacjami aplikacji czy strony internetowej pracuje nad ich uporządkowaniem, by użytkownik danego produktu w łatwy i przyjazny sposób dotarł do informacji.

3. Interaction Design – projektowanie interakcji między aplikacją a jej użytkownikiem i stanowi ważny element w projektowaniu UX. Użytkownik powinien zauważyć, które elementy aplikacji są interaktywne, a one z kolei powinny być przewidywalne, przy czym przewidywalny powinien być nie tylko sam wygląd przycisków, ale i ich umiejscowienie. Podobnie rzecz się ma z pewnymi stałymi strukturami w interfejsie jak kontakt w stopce, narzędzia użytkownika w prawym górnym rogu, menu nawigacyjne na górze strony. Projektując interakcję ważnym elementem jest reakcja aplikacji na nasze zachowania, czyli tak zwany Feedback. Jeśli użytkownik porusza się na stronie sprawnie jest to znak, że interakcja z nim jest zaprojektowana prawidłowo. W projektowaniu ważne jest również zachowanie spójności elementów – ich lokalizacja, kolorystyka czy kształty.

4. Information Design – samo dotarcie do informacji nie daje sukcesu. Ważne jest również to, by informacja była przekazana w sposób logiczny i zrozumiały. Projektowanie przekazu informacji dla UX jest bardzo ważnym elementem i znaczenie mają tu zarówno przekaz werbalny, jak i graficzny, gdyż, jak podają statystyki do połowy użytkowników informacja trafia dzięki elementom typograficznym (werbalnym), do drugiej połowy z kolei dzięki elementom graficznym (wizualnym). Dogodnym rozwiązaniem jest więc stosowanie prezentacji z jednoczesnym wykorzystaniem słowa i grafiki w tych samych proporcjach.

5. Usability Engineering – użyteczność aplikacji to jeden z najważniejszych elementów projektowania UX. Polega ona przede wszystkim na wykonaniu testów przy użyciu wielu narzędzi i badań. Działania te obrazują, czy dana aplikacja jest dla użytkownika spójna, czytelna i przejrzysta, czy pracując z danym produktem użytkownik nie ma problemów.

Badania UX (np. eye-tracking, mouse-tracking) ukazują szczegółowo pewne szablonowe zachowania, między innymi to, na jakich elementach użytkownik skupia wzrok i jaki ma to wpływ w odbiorze.

6. Visual Design – projektowanie graficzne to jeden z ostatnich elementów w projektowaniu UX, niemniej jednak mający duże znaczenie w jego odbiorze.
Z Klientem ustalić powinno się zbiór kolorów, kształtów, projekt interfejsu mając na uwadze użytkownika jako odbiorcę końcowego, który będzie korzystał z efektu naszej wspólnej pracy najdłużej.
W projektowaniu UX ważne są zastosowanie technik typograficznych, które zobrazują ważność informacji. Mowa tu o takich elementach jak: wielkość i czytelność czcionki, usytuowanie przycisków, kolor tła, rozpoznawalność przycisków interaktywnych, zaprojektowanie wolnego miejsca (światła) między tekstami.

7. Copywriting – treść na stronie powinna być zrozumiała a ewentualnie postawione pytania powinny współgrać z treścią na przyciskach. Użytkownik powinien mieć możliwość płynnego poruszania się po stronie, gdyż tylko wtedy będzie zadowolony z używanej aplikacji.

8. Marketing&Communications – jeśli użytkownik lubi korzystać z danej aplikacji to znak, że projekt został wykonany prawidłowo. To z kolei wzmacnia świadomość marki.
Badania dowodzą, że przeprowadzenie projektowania UX wzmacniają i podtrzymują interakcje, przez co firmy wzmacniają swoje pozycje na rynkach, zwiększając tym samym globalny zasięg działalności. Brand dbający o mocną pozycję w internecie otrzymuje uznanie użytkownika, który staje się konsumentem.

UXD to proces złożony, gdyż uwzględnia wiele czynników. Jest czaso- i pracochłonny, bowiem wymaga nie tylko tworzenia, ale i testowania. Efekt końcowy jest jednak tego wart, stąd zainteresowanie UX jest coraz większe.

Każdego dnia robimy zwykłe rzeczy niezwykle dobrze,
bo jak coś robić, to robić to najlepiej.

Skontaktuj się z nami

Array