Blog

2018-08-30 15:00

Co to jest branding i rebranding?

Branding i rebranding co to takiego jest i kiedy warto zrobić ?

W dobie XXI wieku i tak szeroko zakrojonych działań reklamowych bardzo duże znaczenie ma budowanie świadomości marki. W tym miejscu wspomnieć należy o brandingu i rebrandingu, którym poświęcony jest ten wpis. Z czym kojarzy się nam branding? Ogólnych skojarzeń z tym terminem jest wiele, a najpopularniejsze z nich to wizerunek firmy, naming, logo, system wizualny firmy czy jej strategia reklamowa. Czy ów skojarzenia są słuszne i jeśli tak, to czym w takim razie jest rebranding?

Czym jest branding?

Tak więc brand to według słownika polskiego znak wyróżniający się wśród innych, tym podobnych elementów, który jest łatwo rozpoznawalny przez konsumentów. Nieco inaczej definicję formułuje Wikipedia, która za brand uważa znak rozpoznawczy, znak firmowy czy samo pojęcie marki. Wydaje się, że ta definicja jest bliższa prawdzie, gdyż "brand" to z angielskiego właśnie znak określający producenta. Raz jest to nazwa, innym razem symbol graficzny umieszczany na oferowanych przed dany podmiot produktach.

Skoro brand jest ściśle związany ze znakiem firmowym i samą marką, to branding jest zespołem metod, które mają pomóc odróżnić firmę od konkurencji, a ta ogromna jest dziś przecież w każdej branży bez wyjątku. Branding pozwala więc wejść w relacje z odbiorcami. Wymienić można również kluczowe element brandingu. Są to:

* świadomość marki
* tożsamość i komunikacja marki
* strategie marki
* lojalność wobec marki

Czym jest rebranding?

Okazać się może, że branding w swojej podstawowej formie nie jest wystarczająco skuteczny lub efektywność takich metod spada. Wówczas wszystkie elementy marki należy poddać transformacji, co określane jest mianem rebrandingu. W skład takich elementów wchodzą nie tylko znaki produktowe, logo czy produkty i usługi, ale również sposoby komunikacji z klientami. Celem takich działań jest poprawienie pozycji marki na rynku. Możliwe jest to pod kilkoma warunkami, a więc:

* opracowaniu nowej strategii brandu, która opiera się na badaniach rynku i konsumentów
* odświeżeniu identyfikacji wizualnej marki
* opracowaniu i wdrożeniu zmian z przekazaniem informacji na ten temat klientom

Branding a rebranding

O brandingu mówimy więc w sytuacji, kiedy nowa marka powstaje. Wówczas w życie wcielane są działania brandingowe. Jeśli taka forma identyfikacji wizualnej nie działa właściwie i wymaga odświeżenia, należy wdrożyć działania zaliczane na poczet rebrandingu. Wówczas zmianie wymaga styl komunikacji, język, ale też znak firmowy, logo, opakowania produktów czy strona internetowa, na której muszą znaleźć się nowe treści.

Branding w Agencji Gapper

Elementów, na które zwraca uwagę klient, jest mnóstwo. W związku z tym osiągnięcie rezultatów, które są postawione brandingowi, wymaga dużego doświadczenia. Każda firma, która pojawia się na rynku, musi mieć świadomość wprowadzenia odpowiednich działań mających wykorzystać jej potencjał. Nie jest to proste, a więc warto takie działania zlecić specjalistom. Takich znajdziecie Państwo w agencji interaktywnej Gapper z siedzibą przy ulicy Wita Stwosza 16 we Wrocławiu. Znajdujący się tam specjaliści od szeroko zakrojonego marketingu zajmują się tym zawodowo, a z brandingiem, jak i wszystkimi innymi działaniami reklamowymi, do czynienia mamy na co dzień.

Branding to bowiem budowanie osobowości marki i kreowanie jej wizerunku na podstawie wcześniej przyjętej i właściwie nakreślonej strategii. Kreowanie działań reklamowych musi jednak również określić ich grupę docelową. Im dokładniej zostanie ona sprecyzowana, tym lepsze efekty można uzyskać. Przy dobrej strategii już od początku:

* produkt lub usługa są dla klienta atrakcyjne
* komunikaty przekazywane klientom są zrozumiałe i przydatne
* oferta spełnia potrzeby grupy docelowej
* klient wchodzi w interakcję z marką, biorąc udział w budowaniu wizerunku firmy.

Chcąc uzyskać zadowalający efekt, niezbędne są działania budujące wizerunek marki. Zalicza się do nich:

* ciekawe i w pełni oryginalne treści na stronie internetowej, dzięki którym klient znajdzie markę w sieci
* zwracający uwagę klientów odpowiedni znak brandu
* zachęcające do sięgnięcia po produkty ich oryginalne nazwy i opisy
* podnosząca ocenę o firmie spójna identyfikacja wizualna
* intuicyjna i przejrzysta strona internetowa

Skoro od ilości informacji na temat grupy docelowej zależy to, jak taki spersonalizowawszy komunikat wystosować do potencjalnych klientów, warto określić ich rodzaj. Następnie ważne jest, aby takich odbiorców angażować i zachęcać ich do interakcji, budując z nimi dobre relacje. Marka musi być też aktywna i przypominać się klientom.

To wszystko w pierwszej fazie tworzenia marki może być dla jej właściciela trudne i niezrozumiałe. Dlatego warto posłużyć się przy tym wsparciem specjalistów zatrudnionych w agencji interaktywnej Gapper.

Rebranding też jest dobry

Działania w zakresie rebrandingu polecamy z kolei wszystkim tym właścicielom marek, które są przez klientów zapomniane i potrzebują odświeżenia. Jako że klienci wybierają marki, które lubią, warto zmienić wizerunek brandu, jeśli dotychczas nie generował on dużej grupy odbiorców i marka nie kojarzyła im się jako podmiot w pełni profesjonalny i wytrawny. Wówczas czas najwyższy na to, aby wdrożyć działania rebrandingowe. W ich zakresie agencja interaktywna Gapper oferuje takim markom:

* prace nad szatą graficzną z pełną zmianą identyfikacji wizualnej
* określenie klienta docelowego i ustalenie przyjaznej mu oferty
* opracowanie nowych sposobów docierania do klientów
* wykreowanie nowych kanałów docierania do partnerów biznesowych
* indywidualny wybór strategii marketingowych

Kreowanie marek to nasza specjalność. Identyfikacja wizualna to ta dziedzina marketingu, która nie ma przed nami żadnych tajemnic. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zarówno produkty, strona, elementy graficzne, jak i działania reklamowe muszą być ze sobą spójne, a strategie takich marek zaplanowane na kilka lat w przód. Tak przy brandingu, jak i powtórnej, całkiem odmiennej stylizacji marki, czyli rebrandingu.

Każdego dnia robimy zwykłe rzeczy niezwykle dobrze,
bo jak coś robić, to robić to najlepiej.

Skontaktuj się z nami

Array