Blog

2018-01-12 13:11

Aplikacje mobilne dla biznesu

Aplikacje mobilne dla biznesu

Wieloletni rozwój technologii mobilnych całkowicie przeorganizował rzeczywistość biznesową na całym świecie. Obecnie przetrwanie wielu firm jest niemożliwe bez wykorzystania owoców tego rozwoju – bez wątpienia zaliczają się do nich aplikacje biznesowe.

Suma poszczególnych rozwiązań jest liczona w milionach. Wszystko za sprawą wciąż rosnącej sprzedaży smartfonów i tabletów. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez agencję We Are Social, w styczniu 2017 roku liczba użytkowników urządzeń mobilnych na świecie wyniosła prawie 5 miliardów, co stanowi blisko 66% całej populacji. Agencja podaje jednocześnie, że 50% ludzi korzysta z Internetu (około 3,7 mld osób).

Nie inaczej jest oczywiście w Polsce – badania Gemius/PBI pokazują, że w naszym kraju liczba internautów wynosi 27,7 mln osób (dane aktualne na listopad 2017), z czego 21,5 mln z nich do przeglądania Internetu wykorzystuje smartfony oraz tablety.

Przedstawione dane udowadniają, że skupienie się na wykorzystaniu aplikacji mobilnych w biznesie pozwala nie tylko zdynamizować rozwój przedsiębiorstwa, ale również umocnić pozycję konkurencyjną na rynku.

Mobilny biznes

Obecnie aplikacje mobilne tworzone są dla firm działających w najważniejszych sektorach gospodarki – medycynie, bankowości, rozrywce, usługach, finansach etc. Mają one na celu usprawnienie organizacji pracy w firmie, zniwelowanie niepotrzebnych kosztów czy też poprawę komunikacji z klientem.

Tworzenie aplikacji mobilnych dla biznesu

Biorąc to wszystko pod uwagę, przedstawić możemy 3 główne typy aplikacji mobilnych:

  • aplikacje dla klientów – standardowe programy funkcjonujące w oparciu o połączenie sieciowe. Spośród nich wymienić należy chociażby systemy zamawiania towarów, aplikacje do przeglądania ofert, specjalne platformy przygotowane dla przedstawicieli handlowych czy też sieciowe komunikatory, gwarantujące komunikację jednostronną lub dwustronną (np. producent-odbiorcy),

  • aplikacje WEBw tej grupie znajdą się rozbudowane platformy b2b oraz systemy e-commerce, które są niczym innym, jak stronami internetowymi dostosowanymi do urządzeń mobilnych,

  • aplikacje wewnętrzne – czyli rozwiązania mogące działać online bądź offline. Wykorzystywane są wewnątrz firmy, na przykład do synchronizacji dostępnych urządzeń. Przykładami takich aplikacji mogą być również systemy ERP, które pozwalają między innymi realizować zamówienia oraz systemy kontroli produkcji.

Aplikacje mobilne mogą być stosowane w niemal każdym obszarze prowadzenia biznesu. Śledzenie obiegu towarów, kontrola produkcji, komunikacja w firmie, obsługa sprzedaży, administracja, księgowość, zarządzenie – wszędzie omawiane aplikacje odgrywają ogromną rolę.

Zalety korzystania z aplikacji dla biznesu

Wykorzystanie technologii mobilnych w biznesie wynika nie tylko z szerokich możliwości projektowania wybranych aplikacji, ale także samej specyfiki sprzętu. Tablety i smartfony są niezwykle poręczne, dzięki czemu mogą być użytkowane w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wszystko to przekłada się na szereg korzyści, z których czerpać mogą firmy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • oszczędność – mowa zarówno o pieniądzach, jak i czasie potrzebnym na realizację konkretnych rozwiązań,

  • efektywność – dzięki aplikacjom mobilnym dla biznesu jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność pracy wszystkich zatrudnionych pracowników,

  • lepsza komunikacja – zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w sferze kontaktu z klientami,

  • sprawniejszy przepływ informacji,

  • lepsza jakość obsługi,

  • większa sprawność działania – dzięki aplikacjom mobilnym, jesteśmy w stanie natychmiast reagować na sytuację rynkową, a także potrzeby naszych klientów.

Aplikacje biznesowe na urządzenia mobilne

Tworzenie aplikacji mobilnych

Liczba zastosowań omawianych aplikacji jest równoznaczna z liczbą firm zgłaszających chęć ich wykorzystania. W każdym jednak przypadku, system powinien zostać dostosowany do konkretnych potrzeb firmy, a także specyfiki prowadzonej przez nią działalności. Mobilny biznes jest bowiem korzystny jedynie wówczas, gdy gwarantuje wykorzystanie intuicyjnych, sprawnych i bezpiecznych aplikacji. W przeciwnym wypadku, przyniosą one więcej szkód niż korzyści.

Projektanci omawianych rozwiązań mobilnych stają więc przed wyzwaniem polegającym na zdefiniowaniu potrzeb, przyzwyczajeń oraz sposobów działania odbiorców aplikacji. Wszystko to pozwoli na wypracowanie systemu, który w rzeczywisty sposób wspiera biznes. Decydując się na wybór wykonawcy konkretnej aplikacji, przedsiębiorstwa powinny skupiać się wyłącznie na usługach realizowanych od podstaw. Tylko one pozwolą bowiem przeprowadzić efektywną analizę potrzeb odbiorcy, na podstawie której dobierane będą wszelkie rozwiązania.

Aplikacje mobilne tworzone w taki sposób przełożą się na efektywność funkcjonowania firmy, usprawniając jej wewnętrzną organizację, a także gwarantując lepsze spełnianie potrzeb klientów.

Źródła przedstawionych danych:
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://pbi.org.pl/badanie-gemius-pbi/polscy-internauci-listopadzie-2017/

Każdego dnia robimy zwykłe rzeczy niezwykle dobrze,
bo jak coś robić, to robić to najlepiej.

Skontaktuj się z nami

Array