Blog

2018-02-02 13:13

Aplikacje internetowe - jakie technologie są wykorzystywane?

Aplikacje internetowe - jakie technologie

Przydatność i sposób wykorzystania aplikacji webowej w dużej mierze zależy od technologii, jakie zostały użyte w procesie jej tworzenia. Dobór konkretnych rozwiązań to najważniejsza decyzją, którą powinien podjąć projektant, przy projektowaniu aplikacji internetowej, ponieważ od tego zależy czy dana platforma w przyszłosci będzie scalowalna.

Oczywiście wszelkiego rodzaju technologie ewoluowały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Stało się to możliwe między innymi za sprawą niezwykle dynamicznego rozwoju sprzętu wykorzystywanego przez programistów. Co chwila otwierał on nowe możliwości, z których specjaliści oczywiście korzystali. W efekcie, obecnie wymienić możemy wiele technologii przydatnych na konkretnych etapach projektowania aplikacji. Postaramy się scharakteryzować najważniejsze z nich.

CGI – Common Gateway Interface

Interfejs, którego zadaniem jest przede wszystkim usprawnienie komunikacji między programami a oprogramowaniem serwera. Co ważne, dzięki CGI wszelkie wykorzystywane programy mogą być napisane w dowolnym języku – istotne jest jedyne to, aby jego kompilator był dostępny na użytkowanym serwerze.

Najczęściej wszelkie programy i aplikacje zgodne z CGI pisane są przy użyciu języka Perl, jednak nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby wykorzystać również język kompilowany C++ bądź inny. Pomimo wielu zalet, CGI ma również swoje wady – związane są one przede wszystkim z wykorzystywaniem różnym platform sprzętowych bądź programowych. Pojawić mogą się wtedy problemy z prawidłowym działaniem.

W jakich technologiach tworzy się aplikacje internetowe - webowe?

NSAPI – Netscape Server API

Jest to interfejs od Netscape. Zawiera on zbiór funkcji, dzięki którym możliwe staje się swobodne rozszerzenie funkcjonalności serwera. Co ważne, działa szybciej niż CGI, a do tego oferuje więcej rozwiązań.

Wszystkie aplikacje stworzone w oparciu o NSAPI mogą współdzielić zasoby z serwerem, można również uruchamiać je jako proces serwera, co w znaczący sposób poprawia szybkość ich działania. Interfejs NSAPI jest także bardzo stabilny.

PHP

Czyli niezwykle często wykorzystywany język skryptowy. Tworzenie aplikacji internetowych (webowych) z wykorzystywaniem języka PHP jest stosunkowo proste, projektanci mają również dostęp do wielu przydatnych funkcji, a także rozwiązań, które zdecydowanie ułatwiają integrację z bazami danych.

Wszystko to sprawia, że ogromna część obecnie dostępnych aplikacji internetowych została stworzona właśnie za pośrednictwem PHP. Mowa tu nie tylko o prostych programach, ale również bardzo zaawansowanych projektach. Co ważne, decydując się na język PHP, liczyć możemy na bardzo bogate wsparcie techniczne.

OWAS – Oracle Web Application Server

Technologia opracowana przez Oracle. Jest to nic innego jak serwer, który pozwala na generowanie rozbudowanych stron i aplikacji. Wszystkie dzięki możliwości tworzenia procedur w języku PL/SQL. Dzięki temu dostęp do danych jest bardzo szeroki, a samo działanie serwera wydajne.

OWAS ma jednak swoje wady, które związane są przede wszystkim z małą przejrzystością kodu, co w znaczący sposób utrudnia zarządzanie realizowanym projektem.

Jakie technologie stosuje się w aplikacjach internetowych ?

ASP – Active Server Pages

Jest to technologia, która została zaprojektowana i wprowadzona przez Microsoft. Co ważne, ASP pozwala na napisanie programu w jednym z kilku obsługiwanych języków. Spośród nich wymienić należy przede wszystkim C+, Python, VBScript oraz Ruby.

ASP wykorzystywany jest do projektowania rozwiązań dynamicznych. Poza wspomnianymi wyżej językami, możemy pokusić się o zastosowanie innych, co jest możliwe poprzez instalację niezależnych silników skryptowych.

ASP.NET

Jest to następca technologii ASP, pozwala na tworzenie dynamicznych stron. Działa na podstawie technologii .NET. Poza stronami www i aplikacjami internetowymi, technologia ta pozwala na opracowanie aplikacji typu XML Web Services.

Do największych zalet ASP.NET należy przede wszystkim wysoka wydajność i stabilność działania, co oczywiście ma ogromny wpływ na proces projektowania rozmaitych rozwiązań.

Java

Niezwykle popularny język programowania, który jest szeroko wykorzystywana podczas tworzenia rozmaitych aplikacji webowych. Środowisko Java jest bardzo bezpieczne, zawiera jednocześnie wiele elementów programowania zdarzeniowego, współbieżnego, obiektowego, a także strukturalnego.

Śmiała można więc powiedzieć, iż jest ono niezwykle uniwersalne, co zresztą potwierdza ogromna liczba technologii, które zostały opracowane i rozwinięte w oparciu o Javę. Spośród nich wymienić można chociażby JSP (Java Server Pages), która pozwala na tworzenie dynamicznych dokumentów www w różnych formatach czy też WebMacro.

Jak widać, wybór technologii pozwalających na przygotowanie aplikacji internetowej jest bardzo szeroki. Zawsze warto mieć na uwadze specyfikę projektowanego przez nas rozwiązania, a także wszelkie możliwości, jakie gwarantują nam wymienione wyżej techniki.

Każdego dnia robimy zwykłe rzeczy niezwykle dobrze,
bo jak coś robić, to robić to najlepiej.

Skontaktuj się z nami

Array